Phòng

Tiện nghi sang trọng

Standard

Diện tích phòng
Khu A 24m2
Khu B 22m2

Xem chi tiết

Deluxe

Diện tích phòng
Khu A 35m2
Khu B

Xem chi tiết

Suite

Diện tích phòng
Khu A 45m2
Khu B

Xem chi tiết