Phòng

Tiện nghi sang trọng

Standard

Diện tích phòng
Khu A 24m2
Khu B 22m2

Xem chi tiết

Superior

Diện tích phòng
Khu A 28m2
Khu B

Xem chi tiết

Suite

Diện tích phòng
Khu A 45m2
Khu B

Xem chi tiết