Phòng

Tiện nghi sang trọng

Superior

Diện tích phòng
Khu A 28m2
Khu B

Xem chi tiết

Deluxe

Diện tích phòng
Khu A 35m2
Khu B

Xem chi tiết

Suite

Diện tích phòng
Khu A 45m2
Khu B

Xem chi tiết