Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel Dong Kinh Hotel

Online Reservations

Lưu Ký Hội Nghị

(Tiếng Việt) Công ty TNHH TM DV Du lịch Thăng Long – Số lượng khách : 45 Khách

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) Cty TNHH TM Kim Tự Tháp – Số lượng: 35 khách

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) Cty CP DL Quốc tế Thế giới mới – Số lượng: 60 khách

(Tiếng Việt) Cty TNHHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential VN – Số lượng: 150 khách

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Số lượng: 118 khách

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) Cty CP Thời Trang Kowil Vietnams – Số khách : 60 người

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) BUFFET HỘI NGHỊ YAKATA

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: “Văn hóa ứng xử trong môi trường doanh nghiệp”

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) HỘI THI NẤU ĂN CHUYÊN NGHIỆP

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。

(Tiếng Việt) HỘI THI THƯỜNG NIÊN CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt。