Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Khách sạn Đông Kinh - Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Online Reservations

Thông tin báo giá

PHÒNG HỌP:

Tên Phòng Họp

Diện tích (m2)

Sức chứa tối đa/ khách

Giá Thuê (VND)

Chữ U

/Oval

Rạp Hát

Lớp Học

Cả ngày

(8 tiếng)

Nửa Ngày

(4 tiếng)

Sảnh lớn

169 m2

70

250

150

10.000.000 VND

 5.000.000 VND

Sảnh nhỏ

45 m2

25

35

 25

4.500.000 VND

2.500.000 VND

Sảnh nhỏ

35m2

25

 

 

3,500,000 VND

2,000.000 VND

Giá bao gồm: âm thanh, ánh sáng, 2 micro không dây, 1 micro có dây, bảng trắng + viết bảng, giấy leter-head + viết,  màn hình,  Welcome board, Sign board, hoa trang trí bàn chủ tọa.

GIÁ DỊCH VỤ & CÁC TRANG THIẾT BỊ:                                   

STT

Trang thiết bị & Dịch vụ

ĐVT

GIÁ /(VNĐ)

Nửa ngày (4 tiếng)

Cả Ngày (8 tiếng)

I –

Trang thiết bị phòng họp

1

LCD Projector (LCD)

Cái

1.000.000 VND

2.000.000 VND

2

Overhead Projector  (OHP)

Cái

800.000 VND

1.500.000 VND

3

Lap top

Cái

1.000.000 VND

1.900.000 VND

4

Màn hình

Cái

300.000 VND

500.000  VND

II –

Trang trí

1

Backdrop

Cái

1.500.000 VND

2

Banner

Cái

800.000 VND

III –

Coffee – Break

1

Trà, cà phê, sữa, 2 loại bánh (hoặc) 2 loại trái cây

Lần

60.000 VND

2

Trà, cà phê, nước trái cây, 3 loại bánh (hoặc) 3 loại trái cây

Lần

75.000 VND

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh :

Điện thoại : (+84 28) 3838 0910    Fax : (+84 28) 3923 7558

Website: www.dongkinhhotel.com