Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm

Online Reservations

Ngày Lễ Tết

HAPPY DAY

Áp dụng vào các ngày lễ: 01/01, 14/02, 08/03, 20/10, 24/12

Khi lưu trú vào những ngày này quý khách sẽ nhận được quà tặng đặc biệt tùy theo chương trình.