Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm Khách sạn quận 5 Đông Kinh - Khách sạn 3 sao hcm

Online Reservations

BUFFET HỘI NGHỊ YAKATA

   .   Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Pearl Tone Việt Nam

   .   Số lượng: 400 khách

   .   Hội nghị tổng kết

Thi may Kimono và Biểu diễn thời trang

Liên hoan tiệc buffet 35 món